Kalkulacja kosztów na łamach magazynu „Controllingu i Zarządzania”

Kalkulacja kosztów wyrobów, usług, zasobów czy procesów z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, i tym samym pracy controllera, jest bardzo istotna. 

Kalkulacja kosztów usług i wyrobów to bardzo szeroka tematyka na naszych łamach. Dotyczą one różnych problemów kalkulacji kosztów:

• produkcji wyrobów czy realizacji usług, 

• wykorzystania jej w kreowaniu ceny sprzedaży,

• czy tworzenia narzędzi do niej.

Kalkulacja kosztów wyrobów i usług dotyczy też niestandardowych produktów m.in. dóbr kultury, np. kosztów wyprodukowania spektaklu teatralnego, kosztów wydania książki, czy też kosztów produktów w warunkach produkcji sprzężonej. Są to tematy rzadko spotykane, wymagające wiedzy, ale i przede wszystkim pewnej świadomości u decydentów. 

Na naszych łamach piszemy o kalkulacji kosztów zasobów, m.in.:

• koszt roboczogodziny pracownika,

• koszt pracy godziny maszyny produkcyjnej z uwzględnieniem poziomu wykorzystania zasobów.

Nieobca nam jest również tematyka kalkulacji kosztów procesów, a które już stanowią o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dotyczą one kalkulacji kosztów np.:

• procesów logistycznych, np. usług transportowych,

• sprzedaży np. kompletacji zamówienia i jego wysyłki,

• pozyskania i utrzymania klienta.

Skorzystaj z praktycznej wiedzy autorów artykułów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z których warto skorzystać. Oto niektóre z nich: 

M. Celej, Kalkulacja kosztów jako narzędzie kreowania polityki cenowej. Koszty bezpośrednie klienta – transport i magazynowanie 

G. Bucior, P. Rogawska, Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobów w warunkach produkcji sprzężonej 

R. Kotapski, Ile kosztuje kompletacja-zamówienia i wysyłka do klienta czy warto liczyć te koszty  

R. Kotapski, Koszty pozyskania klienta - czy za wszelką cenę 

A. Kowal, Kalkulacja kosztów sporządzania leków recepturowych 

Ł. Szydełko, Koszty procesów w rachunkowości przedsiębiorstw zorientowanych procesowo 

T. M. Zieliński, Kalkulacja kosztów i rentowności klientów z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) – case study 

Zachęcamy do ciekawej lektury i prenumeraty magazynu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

O naszym piśmie na łamach Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości 

Zajrzyj i poznaj nas na stronie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

Ten numer jest w bezpłatnym dostępie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/spis-tresci/3139,2-wrzesnia-2018 

Co tam słychać w świecie controllerów? Zapraszamy do naszych aktualności , gdzie informujemy o ciekawych wydarzeniach którym patronujemy.

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie”.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej