XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CMQ2022), pt. „Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo”

W dniach 26-27 (środa-czwartek) października 2022 r. odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CMQ2022), pt. „Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo”.

Cele konferencji:

• prezentacja i upowszechnianie wyników badań naukowych,

• upowszechnianie efektów współpracy na linii Biznes-Nauka,

• zapoznanie się z najnowszymi trendami w zarządzaniu Gospodarką 4.0,

• integracja społeczności akademickiej z krajowych i zagranicznych uniwersytetów,

• integracja środowiska ludzi nauki i praktyki biznesowej,

• stworzenie możliwości dyskusji naukowej i biznesowej,

• zapoznanie się z opiniami i sugestiami przedsiębiorców, administracji samorządowej oraz centralnej w kwestii możliwości komercjalizacji badań prowadzonych w ośrodkach naukowych.

Interesującym wydarzeniem konferencji jest sesja plenarna międzynarodowa, w której wystąpią przedstawiciele Uniwersytetów z Norwegii, Ukrainy, USA, i Włoch oraz inwestor dużej korporacji z USA. Zaproszonych zostało także 41 ekspertów, reprezentujących różne branże, którzy będą podejmowali dyskusje na temat najważniejszych zagadnień współczesnego świata gospodarczego w dziesięciu panelach eksperckich. 

Konferencja przeprowadzona zostanie zdalnie, przy wykorzystaniu platformy Zoom.  

Informacje o konferencji i szczegółowy program znajdują się na stronie https://cmq.uek.krakow.pl .

Patronat medialny konferencji jest redakcja magazynu „Controlling i Zarządzanie”.

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej