Dwustopniowy proces rozliczania kosztów utrzymania ruchu

Jeżeli wyodrębnione miejsce powstawania kosztów (mpk) generuje koszty o niewielkiej istotności, to wskazane jest zastosowanie uproszczonych metod jego rozliczania. Bardzo często stosuje się w takich przypadkach stałe klucze podziałowe. Dzielą one koszty w takiej samej relacji w poszczególnych miesiącach na konkretnie wskazane mpk. Podstawą ustalenie tej relacji mogą być następujące parametry obciążanych mpk:

• wartość środków trwałych,

• wartość kosztów, 

• liczba obsługiwanych pracowników, 

• liczba obsługiwanych urządzeń, np. pojazdów, komputerów, budynków,

• inne.

Przykładem takich mpk są kilkuosobowe działy utrzymania ruchu, serwisu sprzętu IT, zarzadzania flotą samochodową czy obiektami. Zaletą tej metody rozliczeń jest jej prostota. 

Jak rozliczyć koszty utrzymania ruchu?

Michał Chalastra, niezależny konsultant i wdrożeniowiec w Nord Controlling Gdynia, w artykule pt. Dwustopniowy proces rozliczania kosztów utrzymania ruchu na przykładach zlecenia remontowego dla klienta oraz modernizacji urządzenia przedstawia jak rozliczyć koszty utrzymania ruchu. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 6(56)/2023 

Przeczytaj też:

R. Kotapski Rozliczanie kosztów utrzymania ruchu – metoda uproszczona  

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu Controlling i Zarządzanie

Zajrzyj i poznaj nas na stronie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

Zachęcamy do ciekawej lektury i prenumeraty magazynu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News