Balanced Scorecard a inne narzędzia wykorzystane do wdrożenia strategii

„Controlling i Zarządzanie” objął patronatem badanie realizowane przez firmę Francuski Instytut Gospodarki Polska https://figpolska.pl/ , dotyczące narzędzi wykorzystywanych do wdrożenia strategii w organizacjach. Badanie zostanie przeprowadzone w XII 2022 r.

O badaniu:

Badanie ma miejsce 30 lat po prezentacji koncepcji na łamach Harvard Business Review w 1992 r. oraz 20 lat po pierwszej wizycie współtwórcy koncepcji prof. Roberta S. Kaplana w Polsce w 2000 r. Celem badania jest ocena postrzegania i wykorzystania Balanced Scorecard (Strategicznej Karty Wyników) przez przedsiębiorstwa oraz wykorzystania i ewolucji sytemu BSC w Polsce na tle innych rynków.

W badaniu pt. „Balanced Scorecard a inne narzędzia wykorzystane do wdrożenia strategii” mogą wziąć udział firmy, które wdrożyły/ wdrażają strategię z wykorzystaniem zintegrowanego zarządzania strategią wg modelu Balanced Scorecard Kaplana i Nortona oraz organizacje, które zaniechały podejścia BSC i wykorzystują inne metody i narzędzia do wdrożenia strategii.

Zainteresowani udziałem w badaniu właściciele średnich i dużych firm, reprezentanci zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy strategii oraz inni zarządzający odpowiedzialni za systemy zarządzania w organizacjach, mogą wypełnić ankietę znajdującą się pod tym linkiem: https://forms.gle/ZNFZkH7gpXCBWtua7 

Opiekun merytoryczny badania: Justyna Kałużna, menedżer działu doradztwa: j.kaluzna@figpolska.pl.

Raport z badania zostanie zaprezentowany w bazie wiedzy FIG Polska oraz na łamach magazynu „Controlling i Zarządzanie”. 

FIG Polska jest firmą doradztwa strategicznego i edukacji dla TOP Managementu. Firma jest liderem wdrożeń strategii w organizacjach z wykorzystaniem narzędzi BSC/VBM. 

Ze szkoleń poświęconych tej tematyce skorzystało ok. 4000 właścicieli, reprezentantów RN, zarządów i kadry dyrektorskiej z polskich i międzynarodowych firm.

Patronat medialny nad badaniem objął magazyn „Controlling i Zarządzanie” 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej