close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL

Controlling i Zarządzanie

Wrocław, Polska

ul. Zimowa 14/1,
53-018 Wrocław
Polska

mail_outlinebiuro@e-marina.eu

ABOUT US

Controlling i Zarządzanie to fachowe czasopismo kierowane do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej. Czasopismo dedykowane jest:

• członkom zarządów i rad nadzorczych,

• dyrektorom finansowym,

• głównym księgowym,

• analitykom finansowym,

• controllerom,

• doradcom biznesowym i konsultantom z firm doradczych,

• przedsiębiorcom.

W artykułach poruszamy różnorodną tematykę – od controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej i sprawozdawczości, po zarządzanie przedsiębiorstwem czy wsparcie technologiczne. Nie uciekamy też od ogólnych tematów biznesowych, od których uciec się nie da, prowadząc działalność gospodarczą. Dostarczamy praktyczną i unikalną wiedzę oraz praktyczne narzędzia. 

Kontakt

Redaktor naczelny: Stanisław Woźniak, tel. (+48) 511 003 137, 

e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl 

Redakcja: Michał Chalastra, Roman Kotapski, tel. (+48) 368 68 50

Redaktor graficzny: Edyta Wojtecka

Prenumerata i reklama:

Stefan Kopieć, tel. (+48) 71 368 68 50, e-mail: marketing@e-marina.eu 

Wydawca:

Prezes Zarządu Roman Kotapski

MARINA Sp. z o.o.

Adres redakcji: 53-018 Wrocław, ul. Zimowa 14/1

NIP 899-26-50-299

Polityka Prywatności