Controlling i Zarządzanie

Wrocław, Polska

ul. Zimowa 14/1,
53-018 Wrocław
Polska

mail_outlinebiuro@e-marina.eu

ABOUT US

Controlling i Zarządzanie to wysoko specjalistyczne czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Ukazuje się od 2015 r.  

W artykułach poruszamy różnorodną tematykę – od controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, sprawozdawczości
finansowej i zarządczej, po zarządzanie przedsiębiorstwem czy wsparcie technologiczne w tym zakresie. Nie uciekamy też od ogólnych tematów
biznesowych, od których uciec się nie da, prowadząc działalność gospodarczą. Dostarczamy praktyczną i unikalną wiedzę oraz praktyczne narzędzia.
 

Autorami artykułówdoświadczeni praktycy, konsultanci z firm doradczych, ale też pracownicy naukowi z wiedzą praktyczną. Wśród nich są prezesi zarządów,
dyrektorzy operacyjni, controllerzy, główni księgowi, informatycy, którzy dzielą się z Czytelnikami swoją specjalistyczną i praktyczną wiedzą przydatną w
zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 

Czasopismo kierowane jest do:

· członków zarządów i rad nadzorczych, 

· dyrektorów zarządzających, 

· dyrektorów finansowych i ekonomicznych, 

· głównych księgowych, 

· controllerów, 

· specjalistów ds. rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, 

· specjalistów ds. sprawozdawczości zarządczej, 

· analityków finansowych, 

· doradców biznesowym i konsultantów z firm doradczych, 

· przedsiębiorców. 

Kontakt

Redaktor naczelny: Stanisław Woźniak, tel. (+48) 511 003 137,  

e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl 

Redakcja: Michał Chalastra, Roman Kotapski, tel. (+48) 71 368 68 50 

Redaktor graficzny: Edyta Wojtecka 

Prenumerata i reklama:

Stefan Kopieć, tel. (+48) 71 368 68 50, e-mail: marketing@e-marina.eu 

Wydawca:

MARINA Sp. z o.o.

Adres redakcji: 53-018 Wrocław, ul. Zimowa 14/1 

NIP 899-26-50-299