Poprawa procesów biznesowych – dlaczego to takie ważne przy wdrożeniach systemów informatycznych?

Procesy biznesowe stanowią kluczową część wszystkich działań realizowanych w przedsię-biorstwie bez względu na ich wielkość czy branżę. Identyfikacja, opisanie, odpowiednie za-rządzanie procesami i ich udoskonalanie wpływa na efektywność funkcjonowania całej orga-nizacji i jej możliwości rozwoju. Aktualnie, gdy mamy mocno dynamiczne warunki prowa-dzenia biznesu, jak i złożoną sytuację geopolityczną, zarządzanie procesami w przedsiębior-stwie nabiera dodatkowego wymiaru.

Fundamentem każdej zmiany jest właściwe zrozumienie stanu obecnego i rzeczywistego przebiegu procesów w organizacji.

Grzegorz Zontek, Zastępca Dyrektora Rachunkowości i Finansów, PSE SA, w artykule pt. Poprawa procesów biznesowych – dlaczego to takie ważne przy wdrożeniach syste-mów informatycznych? omawia jak przygotować się do wdrożenia systemów informatycz-nych. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 6(56)/2023

Przeczytaj też: 

Projekty IT jako projekty specjalne w firmie czy rzeczywiście są wyjątkowe. Jak je znaleźć i wybrać 

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu Controlling i Zarządzanie

Zajrzyj i poznaj nas na stronie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

Zachęcamy do ciekawej lektury i prenumeraty magazynu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News