Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zasobów transportowych zaliczanych do działalności pomocniczej

W rachunkowości finansowej istnieją ograniczenia identyfikacji kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej. W tym przypadku reguła ta stosowana powinna być gdy spełnione są następujące czynniki:

• przedsiębiorstwo zobligowane jest do uwzględnienia w rozliczaniu kosztów reguły normalnej zdolności produkcyjnej,

• rozliczenie dokonywane jest w zakresie ustalania kosztów wytworzenia produktów lub wyceny inwestycji realizowanych samodzielnie.

Jeżeli zatem spełnione są wskazane wymagania, a koszty transportu są zaliczone do działalności pomocniczej, to należy dokonać ich rozliczenia z uwzględnieniem kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej. Sytuacja taka występuje gdy transport wykonuje działania na rzecz produkcji podstawowej oraz inwestycji. Jego koszty są zatem rozliczane na miejsca powstawania kosztów (mpk) produkcyjne, zlecenia produkcyjne czy inwestycyjne. Wynika to z faktu, ze pomimo tego, że transport zaliczany jest do działalności pomocniczej to jego koszty wpływają na koszt wytworzenia. 

W artykule opisano:

• zakres identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału transportu jako część działalności pomocniczej,

• ewidencję kosztów niewykorzystanego potencjału transportu,

• kalkulację cen usług transportowych z uwzględnieniem kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej.

Michał Chalastra, niezależny konsultant i wdrożeniowiec NORD Controlling, w artykule pt. Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zasobów transportowych zaliczanych do działalności pomocniczej przedstawia problematykę kosztów działalności działów transportu w przedsiębiorstwach. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 6(50)/2022

Przeczytaj też: 

Rozliczanie kosztów transportu ciężarowego, „Controlling i Zarządzanie” nr 4(48)/20 22 

Zaawansowane metody rozliczania kosztów transportu - rozliczanie kosztów zasobów wspomagających, „Controlling i Zarządzanie” nr 2(46)/2022 

Uproszczone formy rozliczeń kosztów transportu wewnętrznego , „Controlling i Zarządzanie” nr 1(45)/2022

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie”

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News