Piąta perspektywa Balanced Scorecard – ESG w praktyce

ESG to zbiór kryteriów, na podstawie których ocenia się, w jaki sposób firma wpływa na środowisko naturalne i klimat, jak przestrzega bezpieczeństwa i higieny pracy lub jakie procesy zarządzania i kontroli wdrożyła, by zapewnić poszanowanie praw wszystkich interesariuszy. ESG to skrót od angielskich słów: E – środowisko ( environmental), S – społeczna odpowiedzialność (social responsibility) i G – ład korporacyjny (corporate governance). 

Balanced Scorecard jest dojrzałym i elastycznym narzędziem zarządczym, które jest w stanie uwzględnić wielowymiarowość interesów, jednocześnie nie pozwalając stracić z oczu finalnych efektów naszych działań.

Jak przygotować piątą perspektywę w BSC?

Na to pytanie odpowiada Beata Pruszczyńska, Francuski Instytut Gopodarki Sp. z o.o., w artykule pt. Piąta perspektywa Balanced Scorecard – ESG w praktyce . Przy czym przedstawia ciekawy przykład do wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 1(57)/2024 

Przeczytaj też:

Beata Pruszczyńska, Dawid Klepacz, Balanced Scorecard (BSC) w przedsiębiorstwach działających w Polsce 

Skorzystaj z praktycznej wiedzy autorów artykułów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. 

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu Controlling i Zarządzanie

Zajrzyj i poznaj na nas stronie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

Zachęcamy do ciekawej lektury i prenumeraty magazynu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2024-04-29
Skuteczny CFO