Rachunek kosztów w magazynie „Controlling i Zarządzanie”

Na łamach magazynu „Controlling i Zarządzanie” prezentujemy bardzo szeroką gamę problematyki wykorzystania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach. Dotyczy ona stosowania różnych jego modeli w praktyce przedsiębiorstw jak np.

• rachunek kosztów pełnych i zmiennych, 

• rachunek kosztów działań, 

• rachunek kosztów życia produktów, 

• zasobowo-procesowy rachunek kosztów, 

• rachunek kosztów klienta. 

W artykułach przedstawiane są ,,problemy dnia codziennego” pracy controllera i księgowego. Dotyczą one zarówno ogólnych problemów jak i specjalistycznych. Artykuły dotyczą m.in.:

• pomiaru i grupowania kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem, 

• ewidencji kosztów sprzedaży i ich zakresu, 

• ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa, 

• rozliczeń międzyokresowych kosztów, 

• rozliczenie kosztów energii elektrycznej, 

• rozliczania działalności pomocniczej,

• rozliczenia kosztów transportu, 

• identyfikacji kosztów logistycznej obsługi klienta,

• kalkulacji kosztów,

• sprawozdawczości w zakresie kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Prezentowane są rzeczywiste przykłady oraz propozycje rozwiązania problemów funkcjonowania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach różnych branż. 

Skorzystaj z praktycznej wiedzy autorów artykułów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami.

Zachęcamy do lektury i prenumeraty magazynu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Zajrzyj i poznaj nas na stronie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

Ten numer jest w bezpłatnym dostępie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/spis-tresci/3139,2-wrzesnia-2018 

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie”.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem!

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej