AI w akcji! Cztery zastosowania sztucznej inteligencji w finansach

Sztuczną inteligencję odmienia się ostatnio przez wszystkie przypadki. Pojawiają się coraz nowsze zastosowania dużych modeli językowych, takich jak GPT, w obsłudze klienta, sprzedaży i marketingu. A co z wykorzystaniem tej technologii w finansach? 

Czy oprócz ogólnych wizji udało się już znaleźć praktyczne zastosowania AI, które usprawnią procesy biznesowe dla CFO, księgowego czy controllera? 

Małgorzata Latuszek, Paweł Sieniawski z Columb Technologies S.A., w artykule pt. AI w akcji! Cztery zastosowania sztucznej inteligencji w finansach na przykładzie zrealizowanych projektów omawiają wykorzystanie autorskich modeli sztucznej inteligencji, które usprawniają:

• automatyzację obiegu faktur, 

• procesy purchase-to-pay, 

• klasyfikację kosztów oraz 

• przypisywanie centrów kosztów do dokumentów. 

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 2(58)/2024.

Przeczytaj też:

Iwona D. Bartczak, Rekomendacje stosowania AI w finansach i controllingu. 

Witold Kilijański, Co AI i inne nowości technologiczne zmienia w controllingu w najbliższej przyszłości (kilka przemyśleń po kongresie ICV 2023)

Skorzystaj z praktycznej wiedzy autorów artykułów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. 

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu Controlling i Zarządzanie 

News

2024-04-29
Skuteczny CFO