Konferencja ,,Rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce”

W dniach 20-21.10.2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Sprawozdawczość sektora mikro i małych przedsiębiorstw (mmp) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan i wyzwania”, której organizatorem była Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Gościem specjalnym konferencji był prof. dr hab. Jerzy Hausner m.in. b. wicepremier i minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji. Na konferencji gościli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, krajowych i zagranicznych uczelni wyższych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw. Podczas konferencji dyskusja była prowadzona w następujących sesjach tematycznych:

• rola i znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce,

• sprawozdawczość finansowa mikro i małych przedsiębiorstw, 

• odpowiedzialność społeczna mikro i małych przedsiębiorstw,

• raportowanie niefinansowe mikro i małych przedsiębiorstw,

• digitalizacja i cyfryzacja procesów w mikro i małych przedsiębiorstwach,

• kierunki doskonalenia sprawozdawczości w mikro i małych przedsiębiorstwach. 

Poruszono wiele ciekawych problemów praktycznych, z którymi mają problemy mali i średni przedsiębiorcy. Interesująca była konfrontacja wizji naukowców z rzeczywistością prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak ,,świat naukowy jest w swojej bańce”. Dwa światy – naukowy i przedsiębiorstw – powinny bardziej ściśle ze sobą współpracować. Wymiana doświadczeń i wspólna, ale rzeczywista współpraca przedstawicieli nauki i przedsiębiorców może przynieść ciekawe rozwiązania. Prof. dr hab. Teresa Martyniuk – rektor Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych namawia do tej współpracy i zaprasza do dzielenia się doświadczeniami na następnej konferencji. 

Podczas konferencji Roman Kotapski, wydawca magazynu „Controlling i Zarządzanie” i przedsiębiorca BRZ MARINA, oraz dr Michał Chalastra wygłosili referat pt. Zarządczy rachunek wyników jako niewykorzystania szansa sprawozdawczości MŚP. Przedstawili w nim m.in.:

• przykłady rozwiązań zarządczych rachunków wyników w przedsiębiorstwach,

• studium przypadku wdrożenia zarządczego rachunku wyników w przedsiębiorstwie produkcyjnym,

• przyczyn braku sporządzania zarządczego rachunku wyników w polskich przedsiębiorstwach.

Referat powstał na podstawie doświadczeń autorów podczas wdrożeń m.in. systemów controllingu, budżetowania, rachunku kosztów w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje i program konferencji na stronie: https://msereporting.pl/ 

Patronem medialnym konferencji była redakcji magazynu „Controlling i Zarządzanie”

Zapraszamy do lektury magazynu „Controlling i Zarządzanie” 

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News