Wyzwania w zarządzaniu należnościami

O wadze zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie powiedziano wiele. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, świadome, konsekwentne zarządzanie tym aktywem w dużej mierze decyduje o jego kondycji. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i dóbr, które oferuje, ze sprzedażą mamy do czynienia tylko wówczas, kiedy ten proces zostanie zamknięty wpływem na rachunek bankowy ustalonej przez strony ceny za towar czy usługę bądź ekwiwalentnej wartości tychże. Na skuteczne sfinalizowanie sprzedaży oddziałuje wiele czynników. Na część z nich nie mamy bezpośredniego wpływu – jak chociażby nagłe zmiany warunków makroekonomicznych spowodowane klęskami żywiołowymi czy też wojnami. 

Istotą właściwego zarządzania należnościami jest:

• nieustanne analizowanie czynników zewnętrznych, 

• śledzenie prognoz rynkowych, 

• śledzenie tendencji w zachowaniach odbiorców / konsumentów danej grupy produktów, 

• szacowanie ich wpływu na przedsiębiorstwo w krótszej i dłuższej perspektywie.  

Co konkretnie kryje się pod określeniem narzędzia zarządzania należnościami?

Na to pytanie odpowiada Ewa Pira-Pankiewicz Dyrektor ds. obsługi należności, Atlas sp. z o.o., w artykule pt. Wyzwania w zarządzaniu należnościami . Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 1(51)/2023 

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie” https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/.

Zajrzyj i poznaj nas na stronie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0