Analiza wyników spółki na różnych poziomach finansowych

Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa opierają się na badaniu rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Jednak przyglądanie się wyłącznie wynikom ze sprzedaży, wynikom netto czy EBITDA nie zawsze jest wystarczające. Taka analiza nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, w jakim aspekcie prowadzonej działalności jest dobrze, a w jakiej powinno się skupić uwagę by ją usprawnić. Zmienność otoczenia wymaga, aby budowę wyników całego przedsiębiorstwa opierać na analizie małych jej elementów, a poprzez wyeliminowanie marnotrawstw i doskonalenie procesów, możliwe stanie się poprawienie efektywności działalności.

Zamiast analizy na poszczególnych produktach/wyrobach, dobrze spojrzeć na rentowność realizowanych czynności lub grup jednostek funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Mogą to być obszary, departamenty, zespoły w zależności od nomenklatury stosowanej w przedsiębiorstwie.

Mariola Kotłowska controller finansowy, w artykule pt. Analiza wyników spółki na różnych poziomach finansowych przedstawia jak w przedsiębiorstwach analizować procesy i ich koszty wpływające na jego rentowność oraz w konsekwencji na rentowność wyrobów czy usług. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 6(50)/2022

Przeczytaj też: 

Analiza kosztu jednostkowego w ocenie rentowności prowadzonej działalności , „Controlling i Zarządzanie” nr 5(49)/2022

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie”. 

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej