Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Jak osiągnąć stabilność w nieprzewidywalnym świecie?

Ostatnie lata potwierdzają dobrze znaną maksymę, że nie ma rzeczy pewnych poza podatkami i śmiercią. Tylko elastyczne jednostki, szybko dostosowujące się do zmieniającego się otoczenia, wyjdą z turbulencji bez szwanku, a silniejsze zdołają nawet skorzystać z możliwości, które ujawniły się w odmienionych warunkach. 

Zadania controllerów w nowej, płynnej rzeczywistości wiążą się z kluczowymi aspektami skutecznego zarządzania finansami: zarządzaniem ryzykiem walutowym oraz stopy procentowej. Chociaż pozornie obszary te łączą się z działaniami dyrektorów finansowych, dobry wszechstronny doradca – a takim winien być controller – staje się godnym szacunku sparing-partnerem, kiedy potrafi przełożyć wnioski ze zmian na wspomnianych polach na cele definiowane podczas tworzenia prognoz wyznaczających kierunki dla biznesu. 

Czym w takim razie zarządzamy, oprócz powszechnej obecnie niepewności? 

Katarzyna Szymczak-Dampc, Dyrektor Finansowa, Wiceprezes Zarządu DEKPOL S.A., w artykule pt. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Jak osiągnąć stabilność w nieprzewidywalnym świecie? pisze o ryzyku zmian stopy procentowej i jak się przed nim zabezpieczyć. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 6(56)/2023

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu Controlling i Zarządzanie https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/.

Zajrzyj i poznaj nas na stronie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan 

Zachęcamy do ciekawej lektury i prenumeraty magazynu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2024-04-29
Skuteczny CFO