Magazyn „Controlling i Zarządzanie” – spektrum problematyki controllingu

Na łamach magazynu „Controlling i Zarządzanie” prezentujemy szeroką gamę problematyki dotyczącej controllingu. Artykuły dotyczą m.in.:

• wykorzystania controllingu w optymalizacji procesów, 

• organizacji produkcji, 

• rentowności klientów i produktów, 

• roli controllingu i samych controllerów w przedsiębiorstwie teraz i w przyszłości, ich usytuowania w organizacji, 

• wyodrębnienia ośrodków odpowiedzialności, 

• zarządzania należnościami, 

• zarządzania marżą na produktach, 

• ,,pilnowania” płynności finansowej, 

• budowania cen transferowych i ich dokumentacji. 

W artykułach prezentowane są też przykłady narzędzi rachunkowości zarządczej wykorzystywanych w controllingu np. wielostopniowy rachunek wyników. 

Prezentowane są również artykuły dziedzinowe jak np. controlling logistyki, controlling produkcji. Artykuły dotyczą też np. wiekowania towarów, które jest kluczem do zarządzania towarów na magazynie, poszukiwania w przedsiębiorstwie tzw. pożeraczy zysków. Istotna przy tym jest prezentacja rzeczywistych praktycznych przykładów zastosowań w przedsiębiorstwie. 

Skorzystaj z praktycznej wiedzy autorów artykułów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami.

Zachęcamy do lektury i prenumeraty magazynu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Zajrzyj i poznaj nas na stronie https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/biblioteka-wydan  

Ten numer jest w bezpłatnym dostępie: https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/spis-tresci/3139,2-wrzesnia-2018 

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie”.

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News

2022-05-05
Controller 5.0
2021-09-28
Dr Marta Celej