Dlaczego model operacyjny uwzględniający centralizację procesów jest stosowany przez organizacje odnoszące sukces?

Nowoczesne modele operacyjne uwzgledniające centralizację i „wyniesienie” procesów biznesowych do centrum usług wspólnych (in-house Shared Services Centre) czy do zewnętrznego outsource’ra (Business Process Outsourcing) stanowią w dzisiejszych realiach biznesowych spory odsetek wśród wszystkich firm na świecie.

Przedsiębiorstwa, które z sukcesem „wyniosły” swoje procesy do własnego centrum usług lub do zewnętrznego dostawcy usług, jasno określiły w swojej strategii biznesowej jak wykorzystane zostaną wszystkie możliwości takiego modelu. Wiedziały jak ważne dla osiągnięcia celów biznesowych są:

• skupienie się na swej działalności podstawowej, 

• lepsza kontrola i ciągła optymalizacja kosztów operacyjnych,

• łatwość analiz finansowych oraz usprawnienie procesów decyzyjnych,

• wykorzystanie efektu skali (na przykład przy ciągłym rozwoju poprzez zakup nowych spółek w nowych lokalizacjach czy krajach),

• możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych (na przykład wdrożenie systemu ERP w centrum usług, a nie w wielu organizacjach obsługiwanych przez centrum),

• wysoka i wystandaryzowana jakość obsługi klienta ze strony zespołu centrum usług wspólnych,

• szybkość i precyzyjność oraz korzyści z automatyzacji i robotyzacji,

• możliwość korzystania z rozwiązań w modelu chmurowym.

Violetta Małek Partner Zarządzający, Gekko advisoryNOW, w artykule pt. Centralizacja controllingu w centrum usług wspólnych - korzyści i wyzwania przedstawia jak w przedsiębiorstwach realizowane są funkcje controllingu przez Shared Services Centre. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu „Controlling i Zarządzanie” nr 6(50)/2022.

Przeczytaj też:

M. Kawa, M. Prządo Outsourcing controllingu szanse i zagrożenia, „Controlling i Zarządzanie” nr 3(37)/2017

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu „Controlling i Zarządzanie”

Nie zapomnij o dostępie do profesjonalnej bazy wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem! 

https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/prenumerata 

News