Fazowa kalkulacja podziałowa ze współczynnikami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Jeżeli w przedsiębiorstwie wytwarza się znaczną ilość produktów, to dla każdego z nich należy przygotować indywidualną kartę kalkulacyjną. W praktyce karty kalkulacyjne mają formę wirtualną i są one ujęte w systemie IT dedykowanym do kalkulacji kosztów. Karta ta powinna zawierać wszystkie informacje niezbędne do ustalenia kosztów każdego produktu. Są to takie dane, jak: ilości surowców, koszty bezpośrednie oraz zasady doliczania kosztów pośrednich. W przypadku znacznej ilości wytwarzanych produktów stan ten może powodować istotne trudności natury administracyjnej. Nasilają się one zwłaszcza wówczas, gdy proces produkcji realizowany jest metodą wielofazową. Podczas kalkulacji kosztów należy ustalić relację kilku tysięcy produktów przechodzących przez kilkadziesiąt centrów kosztów. W każdy centrum kosztów jest doliczane do produktu wiele pozycji kosztów bezpośrednich. Dodatkowo koszty pośrednie każdego miejsca powstawania kosztów (mpk) są rozliczane oddzielnymi stawkami dla kosztów zmiennych i stałych. Problemem w takim przypadku może być ogromna ilość operacji obliczeniowych. Mankament ten można ograniczyć poprzez zastosowanie kalkulacji współczynnikowej. 

Podstawową korzyścią zastosowania metody kalkulacji ze współczynnikami jest zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z obsługą kalkulacji kosztów wyrobów na etapie ich zarówno planowania, jak i rozliczania. 

Jak ustalić zasady kalkulacji kosztów produkcji wyrobu wiodącego w określonej grupie wyrobów? 

Na to pytanie odpowiada Michał Chalastra, konsultant i wdrożeniowiec, Nord Controlling Gdynia, w artykule pt. Fazowa kalkulacja podziałowa ze współczynnikami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przedstawia również praktyczny przykład tego typu kalkualcji kosztów produkcji wyrobów. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 2(58)/2024.

Przeczytaj też:

Rozliczanie kosztów laboratorium kontroli jakości metodą kalkulacji podziałowej prostej ze współczynnikami 

Rachunek cyklu życia produktu - studium przypadku

Dwustopniowy proces rozliczania kosztów utrzymania ruchu 

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu Controlling i Zarządzanie

News

2024-04-29
Skuteczny CFO