Czy HR może pomóc w audycie jakości?

Jedną z istotnych barier funkcjonowania systemów zarządzania jakością (SZJ) są nieporozumienia na linii audytor – personel. U ich podłoża leży błędna percepcja celu audytu oraz utożsamianie audytu z kontrolą, której niemal zawsze towarzyszą emocje, utrudniające obiektywny ogląd zasadności „sprawdzianu”. Audytor wewnętrzny – choć ma „pracować na procedurach i z procedurami” – nie może liczyć na to, że uniknie interakcji społecznych i towarzyszących im kontekstów. Nie powinien oczekiwać, że z racji nadanych mu uprawnień będzie płynnie zarządzał procesem audytu, w tym jedynie inicjował zaplanowane interakcje, a nie musiał reagować na aktywność audytowanych pracowników. 

Od jakich czynników zależy skuteczność audytu i roli?

Na to pytanie odpowiada Agata Pietroń-Pyszczek, Ekspertka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w artykule pt. Czy HR może pomóc w audycie jakości? Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 3(59)/2024. 

Przeczytaj też:

Ocena jakości firmowego systemu motywowania – luksus czy konieczność? 

Polityka wizerunkowa pracodawcy jako element kreowania biznesowej reputacji firmy

Skorzystaj z praktycznej wiedzy autorów artykułów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. 

News

2024-04-29
Skuteczny CFO