Rola i zadania zespołu zarządzania kontraktami

Kontrakty ustanawiają nasze relacje z klientami, dostawcami, partnerami i pracownikami, definiując nasze prawa, obowiązki i oczekiwania. Mogą także generować równie dużo zagrożeń, jak i możliwości. 

• Jak zatem dobrze i efektywnie zarządzać kontraktami? 

• Jak się upewnić, że otrzymujemy maksimum z każdego zawieranego przez nas kontraktu? 

• W jaki sposób zespół zarządzania kontraktami (ZZK) może się stać czynnikiem sukcesu lub niepowodzenia w naszej organizacji lub projekcie? 

Rozwiązanie może się złudnie wydawać proste: potrzebujemy ZZK, który dobrze się zna na wykonywaniu swojej pracy. ZZK to zespół kierowników kontraktów oraz innych członków, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie kontraktów i dedykowani do dalszej pracy z nimi. Starannie zorganizowany ZZK może dostarczyć wiele korzyści naszej organizacji lub projektowi, takich jak:

• poprawa jakości i wydajności procesów i procedur zarządzania kontraktami,

• poprawa komunikacji i współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami,

• zmniejszenie kosztów i ryzyka związanego z kontraktami,

• zwiększenie satysfakcji i zaufania klientów,

• wspieranie osiągania celów organizacyjnych lub projektowych.

Dlaczego potrzebujemy zespół zarządzania kontraktami (ZZK)?

Na to pytanie odpowiada Mikhail Pokataev, project manager projektów infrastrukturalnych w artykule pt. Rola i zadania zespołu zarządzania kontraktami. Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu magazynu Controlling i Zarządzanie nr 3(59)/2024.

Przeczytaj też:

Mikhail Pokataev, Nieoczywista oczywistość, czyli spojrzenie na zarządzanie kontraktami 

Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu Controlling i Zarządzanie

News

2024-04-29
Skuteczny CFO