tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2022
Controlling i zarządzanie»lipiec-sierpień 2022

Storytelling oparty na danych – narzędzie pracy controllera

W świecie komunikacji profesjonalnej istnieją zasadniczo dwa sposoby przekazywania informacji. Jeden z nich polega wyłącznie na przedstawianiu faktów. Sposób drugi koncentruje się na budowie wokół tych faktów opowieści. W ostatnich latach coraz częściej przypisuje się mu miano storytellingu. Celem jego stosowania jest zapewnienie odbiorcom danych jak najlepszego zrozumienia ich kontekstu oraz implikacji. W konsekwencji mogą oni podejmować najlepsze możliwe w danym momencie decyzje.
Dawniej storytelling kojarzony był z takimi obszarami działalności przedsiębiorstwa jak sprzedaż, marketing, komunikacja z otoczeniem. Obecnie również działy tzw. backoffice, w szczególności działy wspomagające podejmowanie decyzji, w coraz większym stopniu doceniają storytelling i korzystają z...

  • Michał Szudejko
    AuthorMichał Szudejko
    Dyrektor finansowy w TVN Grupa Discovery