tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»marzec-kwiecień 2022 r.
Controlling i zarządzanie»marzec-kwiecień 2022 r.

Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na potrzeby jego zarządzania operacyjnego

Rosnąca turbulencja otoczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wymaga zmiany zawartości raportów dotyczących ich działalności. Do tych turbulencji można zaliczyć m.in. zwiększające się wymagania informacyjne na potrzeby ustalania i zatwierdzania taryf przez Wody Polskie, rosnące koszty działalności przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza wynagrodzeń, energii elektrycznej czy paliwa. Tradycyjne sprawozdanie finansowe, które zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, ma małą wartość informacyjną na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem. Stąd też należy określić układ raportu – sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, które pozwala na kontrolę jego działalności. Układ takiego sprawozdania może być różny i musi być określony przez odbiorcę.
W niniejszym artykule przedstawię przykładowy zakres takiego sprawozdania. Może on zainspirować działy controllingu do opracowania własnego raportu. Układ sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego Sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa...

  • Roman Kotapski
    AuthorRoman Kotapski
    Projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.