tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»wrzesień-październik 2021
Controlling i zarządzanie»wrzesień-październik 2021

Maszyna produkcyjna – miejsce powstawania kosztów czy centrum zysków?

W przedsiębiorstwach maszyny produkcyjne traktowane są na ogół jako miejsca powstawania kosztów. O ile są w ogóle wyodrębniane w ewidencji kosztów – nieważne, czy mają konto księgowe, czy też jako miejsce powstawania kosztów – dzieje się to poza tradycyjną księgowością. Niemniej na pewno należy się z tym zgodzić, że posiadanie maszyn produkcyjnych jest związane z ponoszeniem kosztów. Jest to jeden wymiar analizy czy oceny tych posiadanych lub będących do dyspozycji zasobów. Drugim ważnym wymiarem oceny posiadania tych maszyn jest ich wykorzystanie na potrzeby produkcyjne. Inaczej mówiąc – czy w ogóle mają obłożenie1.
W wielu spotykanych przedsiębiorstwach w ogóle nie wyodrębnia się kosztów utrzymania choćby kluczowych maszyn lub gniazd produkcyjnych jako odrębnych miejsc powstawania kosztów. Nie analizuje się również ich obłożenia. W konsekwencji nie planuje się ich wielkości obłożenia. Efektem tego jest w...

  • Roman Kotapski
    AuthorRoman Kotapski
    Projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.