tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021

Koszty książki – co się na nie składa

Sytuacja na rynku wydawniczym jest trudna. Różne są tego przyczyny – zarówno te racjonalne, jak i nieracjonalne. Z jednej strony jest to obserwowany spadek czytelnictwa, gdyż ,,nie ma mody na czytanie książek”, co społeczeństwu raczej nie wystawia dobrego świadectwa. Ma to później swoje konsekwencje kulturowe i społeczne. Z drugiej strony – istotna zmiana modelu czytelnictwa, a w szczególności dostępu do ,,słowa czytanego”.
Każdy autor jest przeświadczony o ,,genialności” swojego dzieła. Zazwyczaj rzeczywistość jest inna, niż zdaje się potencjalnemu autorowi. Wydawca musi jednak popatrzeć na dostarczony materiał „zimnym okiem”. Należy przeanalizować rynek, np. czy znajdzie odbiorców, skalkulować koszty wydania...

  • Robert Migdał
    AuthorRobert Migdał
    „Gazeta Wrocławska”
  • Roman Kotapski
    AuthorRoman Kotapski
    Wydawnictwo MARINA