close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021

Budowa systemu wynagradzania handlowców – gdy nie chcemy po obrocie, a nie możemy po marży

Wynagrodzenie prowizyjne, oparte na uzyskiwanych obrotach ze sprzedaży towarów lub produktów, to standard, który funkcjonuje od lat w wielu przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjno-handlowych. Jak każdy system wynagrodzeń ma on swoje zalety i wady. Z punktu widzenia pracownika wadą takiego systemu jest brak stałego wynagrodzenia, a tym samym brak poczucia bezpieczeństwa pod względem płynności finansowej. Aby eliminować ten dyskomfort, przeważnie wynagrodzenie ustala się jako stałą podstawę oraz część zmienną będącą właśnie prowizją od sprzedaży.
W wielu przypadkach funkcjonowanie tzw. podstawy przekłada się na przyjęcie kryteriów obrotowych, od których naliczana jest prowizja od sprzedaży, czy też kryteriów obrotowych, powyżej których naliczana jest prowizja od sprzedaży, np. wykonanie planów na poziomie minimum 80%. Od strony pracodawcy...

  • Michał Hartmann
    AuthorMichał Hartmann
    Controller finansowy, Grupa Vinderen