close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
ANALIZA FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021

Jak prawidłowo wykonać analizę zasadności inwestycji w przedsiębiorstwie?

W artykule opisuję przykład analizy zasadności kupna linii produkcyjnej, zgodnie z przyjętą procedurą opiniowania wniosków inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. Omawiam tutaj konkretny model analizy zasadności przedsięwzięcia inwestycyjnego w postaci automatyzacji linii produkcyjnej zaworów dla energetyki.
Procedura wygląda tak, że poszczególne wnioski składają właściciele tematu (najczęściej osoby o kompetencjach inżynieryjnych, będący menedżerami działów produkcyjnych). Wnioski są zatwierdzane na bazie przytoczonej analizy przez zarząd przedsiębiorstwa. Dane wejściowe Widok 1 pokazuje, jak powinna...

  • Maciej Skudlik
    AuthorMaciej Skudlik
    Ekspert w dziedzinie analiz ekonomicznych, wycen przedsiębiorstw oraz standardów rachunkowości