close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021

Wsparcie narzędzi IT w procesie konsolidacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami grupy kapitałowe mają obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe najrzadziej raz na rok, czyli na koniec roku obrotowego. Konsolidację zwykle przeprowadza się także dla celów wewnętrznych (zarządczych) na koniec miesiąca/kwartału, by kierownictwo jednostki dominującej miało na bieżąco pełny obraz grupy kapitałowej i wyników jej działalności. Konsolidacja jest ćwiczeniem bardzo potrzebnym i praktycznym – co bowiem można wyczytać z kilkunastu/kilkudziesięciu odrębnych jednostkowych danych finansowych? Konsolidacja pozwala „widzieć” obraz grupy kapitałowej, jakby była ona pojedynczą organizacją.
Proces konsolidacji sprawozdań finansowych jest mniej lub bardziej skomplikowany w zależności od: wielkości grupy kapitałowej, rodzaju powiązań między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej, kategorii i częstotliwości operacji realizowanych między jednostkami. W przypadku małej grupy...

  • Monika Karniewska-Mazur
    AuthorMonika Karniewska-Mazur
    Członek ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, właściciel IndigoAccounting