tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021
Controlling i zarządzanie»maj-czerwiec 2021

Zarządzanie efektywną strategią biznesową w zmiennym otoczeniu rynkowym

Duża zmienność zdarzeń rynkowych wpływa na efektywność modeli biznesowych przedsiębiorstw. Wielu menedżerów firm stoi dziś przed trudnymi decyzjami będącymi skutkiem dynamicznego tempa zmian w otoczeniu bezpośrednim przedsiębiorstwa, ale także oddziaływania megatrendów. Umiejętność szybkiego dostosowywania się do sytuacji staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Posiadanie stałej strategii biznesowej stało się wymogiem koniecznym. Jednak czy taka strategia jest wystarczająca do zwinnego zarządzania w warunkach dużej zmienności?
Jestem przekonany, że wielu menedżerów zarządzających firmami zadało sobie pytanie, czy są przygotowani i czy wykonali dostatecznie wiele działań przygotowujących ich na zmienne i trudne czasy. Czy już i jak zmieniać strategię? Na jak długi okres ją tworzyć? Odpowiedzi na te pytania wymagają od nas...

  • Radosław Stach
    AuthorRadosław Stach
    KGHM Polska Miedź S.A.