close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021

Transformacja roli controllera z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i procesów

Efekt działania każdego przedsiębiorstwa można z pewnością opisać w postaci liczb i miar, które pokazują jego efektywność. Niemniej, czy tylko o liczby tutaj chodzi? Zanim efekty działań zmaterializują się w liczbach, pojawia się szereg potrzeb dotyczących działań oraz rekomendacji wyprzedzających konkretne skutki. Potrzeby te zmieniają postrzeganie controllera oraz zwiększają jego odpowiedzialność jako kreatora rzeczywistości firmy. W Santander Bank Polska dostrzegliśmy i nadal dostrzegamy potrzebę nieustannej transformacji roli controllera kosztowego. Dzięki zmianom, które wdrożyliśmy, i zastosowaniu nowoczesnych narzędzi zbudowaliśmy środowisko sprzyjające efektywnemu osiąganiu założonych celów.
Gdzie umiejscowić funkcję „kosztową” w organizacji? Rozpoczynając analizę, kim jest nowoczesny controller i w którym kierunku transformować jego rolę, warto odpowiedzieć sobie na pytanie o miejsce funkcji kosztowej w organizacji. Ten problem coraz częściej pojawia się w dyskusjach na kongresach...

  • Szymon Szawerna
    AuthorSzymon Szawerna
    Dyrektor Biura Alokacji Kosztów w Departamencie Zarządzania Kosztami Santander Bank Polska S.A.