close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021
Conrolling i zarządzanie»marzec 2021

Zwinny controlling, czyli wykorzystanie Agile poza IT

Rozwój praktyki zarządzania projektami informatycznymi i poszukiwanie optymalnych metod wytwarzania oprogramowania przyczyniły się do powstania filozofii Agile. Projekty IT charakteryzują się złożonością, wieloetapowością i dość długim czasem trwania. Wymagają planowania, analizy, projektowania, implementacji, testowania oraz wdrożenia. W warunkach dużej niepewności i nieustannie zmieniających się wymagań projekty często kończyły się, zanim na dobre się zaczęły. Metody „zwinne” (do których należy Agile) mają na celu uelastycznienie projektów, które – dzięki krótkim cyklom i częstym interakcjom z odbiorcami – mają w ten sposób znacznie większe szanse na powodzenie. Sposób ten już od prawie dwudziestu lat sprawdza się w projektach IT na całym świecie. Dlaczego więc nie mielibyśmy zastosować ich dorobku w projektach controllingowych, które – pod względem specyfiki – są bardzo podobne do projektów informatycznych? W artykule przedstawiam mój pomysł na implementację filozofii Agile w controllingu.
Manifest Agile składa się z dwunastu zasad, które oparte są na czterech założeniach (schemat 1). Zasady Manifestu Agile są następujące1: 1. Najwyższy priorytet ma zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania. 2. Gotowość do zmiany wymagań nawet na późnym...

  • Marta Celej
    AuthorMarta Celej
    CEO spółki doradczej Create Value