close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Controlling i zarządzanie»Maj 2016
Controlling i zarządzanie»Maj 2016

Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu

Wdrożenie informatycznego systemu do budżetowania i controllingu nie jest sprawą prostą – wymaga przemyśleń. Mamy co najmniej dwa różne skrajne przypadki tego wdrożenia. Pierwszy, gdy w przedsiębiorstwie nie ma systemu budżetowania lub controllingu. Drugi, gdy ten system już jest, trzeba tylko go ,,zautomatyzować” poprzez wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego ten proces. Istnieje też trzeci przypadek. Mianowicie są w przedsiębiorstwie elementy systemu budżetowania i controllingu i zarząd postanowił przenieść je do systemu informatycznego. W każdym z tych przypadków jest trochę inna droga do osiągnięcia celu, jakim jest wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i/lub controllingu.
W pierwszym przypadku należy opracować zakres wdrożenia. W praktyce będzie to tylko system budżetowania, a dopiero po jego wdrożeniu i ustabilizowaniu można pójść krok dalej i myśleć o wdrożeniu controllingu. W tym przypadku najpierw należy opracować koncepcję docelowego systemu controllingu lub...

  • Marcin Hoffmann
    AuthorMarcin Hoffmann
    konsultant systemów ERP/BI Solemis Group sp. z o.o.
  • Roman Kotapski
    AuthorRoman Kotapski
    projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.