close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»styczeń 2021
Controlling i zarządzanie»styczeń 2021

Wzrost efektywności procesów w przedsiębiorstwie górniczym

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem w zmiennych warunkach otoczenia? Takie i podobne pytania zadaje sobie pewnie większość naszych Czytelników. Umiejętność reagowania na zmiany koniunktury na rynku to cecha, którą posiadają nieliczne firmy. Zwykle zaczynamy zauważać nasze problemy wynikające ze spadku produkcji lub sprzedaży bądź wzrostu kosztów z dużym opóźnieniem. Można przyjąć założenie, że im większa i bardziej złożona procesowo organizacja, tym trudniej wdrożyć nam szybkie działania zaradcze w obszarze efektywności procesów produkcji, a podejmowane działania dotyczące najczęściej cięcia kosztów nie są przygotowane i dopasowane do aktualnej sytuacji.
W artykule tym postaram się przybliżyć działania, które podejmuje KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze wzrostu efektywności finansowej procesów produkcyjnych wynikających z realizacji jednego z głównych kierunków Strategii na lata 2019–2023. Utrzymanie wysokiej rentowności produkcji w biznesie...

  • Radosław Stach
    AuthorRadosław Stach
    KGHM Polska Miedź S.A.