close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Controlling i zarządzanie»styczeń 2021
Controlling i zarządzanie»styczeń 2021

Na co przeznaczyć budżety IT w 2021 roku?

W 2020 r., mimo że sytuacja wymagała na wielką skalę przejścia na cyfrową komunikację i cyfrowe usługi, wydatki globalnie na IT były mniejsze niż w 2019 r. Różne źródła szacują ten spadek na 2–5%. Prognozy na 2021 r. mówią o delikatnym wzroście – do 2%. Wymieniam te liczby jedynie dla porządku, bo nie jest najważniejsze, czy wzrosły, czy spadły ogółem, ale to, jaką poszczególni gracze rynkowi przydzieli rolę wydatkom IT – czemu ma służyć IT, czyli co wdrażać, rozszerzać lub utrzymywać, a co porzucić lub odstawić na dalszy plan.
Rzuca się w oczy ważna zmiana w stosunku do kryzysu lat 2008/2009. Wtedy firmy po prostu cięły koszty, w tym koszty IT. Jeśli coś nie było absolutnie konieczne do przetrwania, spadało z agendy. Dzisiaj niektórzy też tak robią, ale jest bardzo duża grupa firm, które traktują ten kryzys jako szansę...

  • Iwona D. Bartczak
    AuthorIwona D. Bartczak
    Partner Business Dialog www.businessdialog.pl, szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”