close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
O TYM SIĘ MÓWI
Controlling i zarządzanie»listopad 2020
Controlling i zarządzanie»listopad 2020

Jak controlling może pomóc w kryzysowej sytuacji?

Pięć pytań do… Moniki Hyry, Zastępcy Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, Kierownika Działu Controllingu w firmie produkcyjnej
1. Obecnie w świecie pandemicznym i rzeczywistości VUCA (zmienności – volatility, niepewności – uncertainty, złożoności – complexity i niejednoznaczności – ambiguity) controlling jest jeszcze bardziej potrzebny organizacjom w zarządzaniu mniejszymi i większymi kryzysami oraz ryzykami. To, do czego...