close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»listopad 2020
Controlling i zarządzanie»listopad 2020

Wykorzystanie Excela na potrzeby rachunkowości zarządczej na przykładzie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu

Rosnąca złożoność prognozowania wyniku finansowego w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) Oddział Brzeg zapoczątkowała prace nad opracowaniem i wdrożeniem koncepcji rachunkowości zarządczej. Oddział w Brzegu jest jednym z 12 oddziałów przedsiębiorstwa państwowego BULiGL. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwa dolnośląskie i opolskie. Realizuje prace o charakterze projektowym z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. Głównymi odbiorcami opracowań są jednostki Lasów Państwowych. Podstawowym produktem BULiGL jest plan urządzenia lasu, Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu (WISL) i prowadzenie Banku Danych o Lasach (BDL). Z wyłączeniem opracowywania WISL i BDL wszystkie pozostałe zlecenia pozyskiwane są na zasadach wolnorynkowych, głównie w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
Koncepcja rachunkowości zarządczej zakłada dostosowanie rachunku kosztów na potrzeby raportowania kontrolnego, a następnie wdrożenie systemu budżetowania, który m.in. pozwoli na generowanie prognozy wyniku finansowego wraz z jego kroczącą aktualizacją. Ze względu na ograniczenia redakcyjne autorzy...

  • Zdzisław Kes
    AuthorZdzisław Kes
    Ekspert w zakresie controllingu
  • Janusz Bańkowski
    AuthorJanusz Bańkowski
    Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Brzeg