close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»listopad 2020
Controlling i zarządzanie»listopad 2020

Jakich zasad i aplikacji potrzebujemy do zarządzania projektem?

Tradycyjnym sposobem zarządzania projektami jest spotkanie, rozmowa, notatka, plik Excela z listą zadań, niezależnie od stosowanej metodyki. Często z takiej rozmowy powstaje notatka. Czy to wystarczy?
Już w 1885 r. niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus zaprezentował krzywą zapominania, przedstawiając zależność między ilością przechowywanych w pamięci informacji a upływem czasu, jaki nastąpił od momentu ich zapamiętania. Badania Ebbinghausa pokazują, że około połowa informacji zostaje zapomniana...

  • Bartosz Radziszewski
    AuthorBartosz Radziszewski
    Współzarządzający partner Business Dialog oraz Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, autor programu Digital Finance Excellence