close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»listopad 2020
Controlling i zarządzanie»listopad 2020

Co zmienia się w zawodzie controllera?

Ostatnie miesiące rewolucyjnie zmieniają świat biznesu. Tym samym zmieniają się oczekiwania menedżerów wobec pracy zespołów controllingu. Nie chodzi o narzędzia, o technologię, ale o postawę controllerów. Controller nie może być dłużej postrzegany jako ktoś, kto trzyma w garści budżet i nim dysponuje. Jeśli controllerzy będą budować swój wizerunek w kierunku stereotypowego finansisty czy audytora, mogą liczyć się z utratą pracy przy najbliższych poszukiwaniach oszczędności przez zarząd.
Menedżerowie postrzegają finansistę jako kogoś, kto dba o sprawozdania z osiągniętych wyników. Kogoś, kto chroni prawidłowości, zgodności z przepisami, terminami. Zna się na wszelkich definicjach wyników, bilansu, przepływów pieniężnych. Jednak te funkcje są mocno skoncentrowane na przeszłości....

  • Edyta Szarska
    AuthorEdyta Szarska
    Międzynarodowy ekspert controllingu, certyfikowany trener i konsultant IBCS®; pracuje z międzynarodową grupą roboczą stowarzyszenia ICV, której członkami są eksperci i praktycy z siedmiu krajów