close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Controlling i zarządzanie»listopad 2020
Controlling i zarządzanie»listopad 2020

Finanse w planowaniu biznesowym

Jak wiadomo, przewidywanie jest najtrudniejsze, kiedy dotyczy przyszłości. Wiedzą o tym zarówno generałowie, którzy umieją wygrać każdą poprzednią wojnę, jak i ekonomiści, którzy według analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie przewidzieli 148 ze 153 recesji, jakie w latach 1992–20141 wystąpiły w 63 krajach. Stąd także popularne powiedzenie, że „forecasts are always wrong”. Nie zmienia to faktu, że jednym z zadań finansistów jest planowanie finansowe, czyli prognozowanie ekonomicznych skutków działań, jakie zamierza przedsięwziąć biznes w najbliższych miesiącach i latach. Ponieważ miałem okazję być uczestnikiem i obserwatorem procesów planistycznych z różnych perspektyw: liniowego menedżera odpowiedzialnego za swój „odcinek frontu”, kierownika projektu wdrażającego zaawansowane narzędzie planistyczne dla sporej korporacji czy dyrektora finansowego odpowiadającego za plan całej organizacji – w tym krótkim artykule chciałbym podzielić się garścią doświadczeń i spostrzeżeń, które mogą się okazać przydatne w praktyce planowania finansowego.
Warto zaznaczyć, że choć wszystkie te doświadczenia pochodzą z branży FMCG, niemniej jednak ich potencjalna użyteczność może być szersza. Na początek chciałbym zwrócić uwagę na trzy aspekty wyzwań, z jakimi mierzymy się w toku planowania finansowego: technologiczny, procesowy i kulturowy – ten...

  • Krzysztof Bruliński
    AuthorKrzysztof Bruliński
    Specjalista w zarządzaniu procesami finansowymi