close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2017
Controlling i zarządzanie»wrzesień 2017

Jakie jest rzeczywiste wykorzystanie budżetu?

Czy zastanawiali się Państwo, ilu menedżerów w polskich przedsiębiorstwach jest zadowolonych z otrzymywanych informacji wspomagających zarządzanie? Chodzi tutaj o zakres otrzymywanych raportów, formę i częstotliwość raportowania, ale także o aktualność i jakość danych. Każdy z tych tematów można bardzo szeroko omawiać. Jednak w tym artykule chciałabym skupić się na jednym z często spotykanych problemów, jakim jest brak w przedsiębiorstwie bieżącej informacji o wykorzystaniu budżetu.
Oczywiście można powiedzieć: „My mamy aktualne dane. Księgowość wprowadza wszystkie dokumenty na bieżąco do systemu finansowo-księgowego. Następnie te dane są wykorzystywane do naliczenia wykonania budżetu. Menedżer widzi te informacje w otrzymywanych raportach”. Niewątpliwie z punktu widzenia...

  • Małgorzata Lech
    AuthorMałgorzata Lech
    Partner Controlling Systems Sp. z o.o.