tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»lipiec 2020
Controlling i zarządzanie»lipiec 2020

Znaczenie stosowania wskaźników w przedsiębiorstwie

Wiele, szczególnie mniejszych, przedsiębiorstw nie posiada w swoich strukturach zaadresowanej jednostki organizacyjnej zajmującej się controllingiem. Nie przeprowadzają procesu budżetowania, a jedyne, co wiedzą, to jaki mają poziom gotówki, kosztów i wyniku finansowego. Okazuje się, że czasami równie istotna staje się wiedza o rentowności produktów, wydajności produkcji, jakości wytwarzanych produktów (wyrobów lub usług) czy rotacja i zadowolenia pracowników. Każdy z tych czynników wymaga zastosowania innego miernika działalności. Bo przecież nie sposób zarządzać czymś, czego nie da się zmierzyć.
Dobór i ocena wskaźników Nie każdy wskaźnik idealnie nadaje się do zadań, do jakich ma być wykorzystany. Część wskaźników nadaje się do przedsiębiorstw produkcyjnych, inne do usługowych. Nie sposób stworzyć jednego wzorca idealnie dopasowanego do każdej spółki. Można znaleźć setki przykładowych...

  • Mariola Kotłowska
    AuthorMariola Kotłowska
    Controller finansowy