close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Controlling i zarządzanie»styczeń 2018
Controlling i zarządzanie»styczeń 2018

Budżetować czy nie budżetować – oto jest pytanie

W wielu przedsiębiorstwach budżetowanie stanowi narzędzie wykorzystywane w systemie zarządzania nimi. Budżetowanie często stosuje się do integrowania całokształtu działalności przedsiębiorstwa. W trakcie procesu budżetowania następuje przełożenie celów strategicznych na działania operacyjne wraz z przypisanymi im zasobami, które mają służyć realizacji tych działań.
Budżetowanie w przedsiębiorstwie powinno: wspierać planowanie rocznej działalności, wspomagać koordynację działań wszystkich jednostek wewnętrznych przedsiębiorstwa, komunikować plany pracownikom, motywować pracowników i zarządzających do osiągania celów dotyczących całego przedsiębiorstwa, ...

  • GRZEGORZ LEW
    AuthorGRZEGORZ LEW
    Prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Gospodarczego, Politechnika Rzeszowska