close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
Controlling i Zarządzanie»maj 2020
Controlling i Zarządzanie»maj 2020

JPK_V7M/JPK_V7K – ewolucja czy rewolucja?

W celu zrozumienia obecnych zmian w przepisach musimy sięgnąć pamięcią do przeszłości. W piątek 13 maja 2016 r. została zapoczątkowana era Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zainicjowana w tym dniu zmiana w Ordynacji podatkowej wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji elektronicznej i możliwość przeprowadzenia e-kontroli poprzez składanie ustrukturyzowanych plików JPK. Z upływem czasu, począwszy od JPK_VAT, struktur przybywało. Objęto nimi również sprawozdania finansowe, co spowodowało konieczność sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej. Przed nami ewolucja, a może rewolucja w zakresie JPK_VAT.
Podatnicy byli przygotowywani do omawianej zmiany stopniowo poprzez wypowiedzi prasowe, projekt rozporządzenia, a następnie zostali zaproszeni do konsultacji podatkowych. Początkowa nazwa robocza pliku funkcjonowała pod skrótem JPK_VDEK. Aktualne nazwy to JPK_V7M/JPK_V7K. W ramach nowelizacji z 4...