close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
Controlling i Zarządzanie»maj 2020
Controlling i Zarządzanie»maj 2020

Kalkulacja kosztów jako narzędzie kreowania polityki cenowejKoszty pośrednie klienta

O tym, czy nasi klienci są rentowni, decyduje nie tylko marża na sprzedaży. Aby dokonać poprawnej oceny faktycznej rentowności, powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie koszty, które wpływają na daną transakcję. W poprzednim artykule (nr 1/2020 magazynu „Controlling i Zarządzanie”) rozdzieliliśmy na klientów koszty procesów bezpośrednio związanych ze sprzedażą: transportu oraz magazynowania. W tym artykule skoncentrujemy się na rozliczeniu kosztów pośrednich. Zostanie przedstawionych kilka praktycznych podejść do kalkulacji procesów wspomagających transakcje oraz narzutów kosztów ogólnozakładowych. Na koniec sporządzimy wielomarżowy rachunek kosztów klienta i na przykładzie kilku klientów ocenimy efektywność podjętych względem nich działań.
Kontynuując rozważania z poprzedniego artykułu, przykład zastosowania wielomarżowego rachunku kosztów do kształtowania polityki cenowej względem odbiorców przedstawiamy na przykładzie spółki Ararat, dystrybutora podzespołów i części zamiennych dla asortymentu elektronicznego. Kalkulację...