close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
Controlling i Zarządzanie»maj 2020
Controlling i Zarządzanie»maj 2020

Zarządzanie kosztami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie górniczym (KGHM)

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem składającym się z 10 oddziałów o różnym profilu produkcyjnym: trzech kopalń podziemnych, trzech zakładów hutniczych, obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zakładu wzbogacania rud, Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji. W 2019 r. w KGHM Polska Miedź było zatrudnionych 18 453 pracowników. Część prac pomocniczych związanych z budową infrastruktury produkcyjnej, prac inwestycyjnych oraz dotyczących utrzymania ruchu oddziałów jest zlecana podmiotom zewnętrznym. Rocznie na terenie zakładów KGHM pracuje około 8000 pracowników w podmiotach świadczących usługi na rzecz oddziałów KGHM, co sumarycznie daje liczbę prawie 20 tys. zatrudnionych.
Oddziały podziemne i powierzchniowe charakteryzują się odmiennymi zagrożeniami w środowisku pracy. W oddziałach powierzchniowych mamy do czynienia z zagrożeniami technicznymi wynikającymi z niedoskonałości lub zawodności środków pracy oraz z zagrożeniami osobowymi dotyczącymi błędnego i...