tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»maj 2020
Controlling i zarządzanie»maj 2020

Raportowanie KPI w przedsiębiorstwie

Skrót KPI jest coraz częściej używany w przedsiębiorstwach do określenia mierników w nim stosowanych. Niezwykle często spotyka się, że określeniem tym nazywa się każdy wykorzystywany wskaźnik, bez względu na to, jaki jest jego charakter informacyjny i wpływ na podejmowane decyzje. Należy zatem zastanowić się, co takie mierniki powinny wnosić do przedsiębiorstwa, by w pełni wykorzystać znajdujący się w nich potencjał.
Mierniki stosowane w przedsiębiorstwach muszą być dopasowane do potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, muszą być spełnione odpowiednie możliwości techniczne jednostki, a same mierniki posiadać odpowiedni sens merytoryczny. To od ich doboru, sposobu wyliczeń czy zakresu danych zależeć będzie...

  • Mariola Kotłowska
    AuthorMariola Kotłowska
    Controller finansowy