close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021

P.S.A. – czy spełni oczekiwania start-upów?

Prosta spółka akcyjna (dalej P.S.A.) niewątpliwie stanowi odpowiedź na rozkwitający rynek start-upów, czyli spółek we wczesnej fazie rozwoju opartych na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, których specyfika znacząco różni się od tradycyjnych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej czy stabilnej kondycji finansowej. Obowiązujące przepisy prawne niejednokrotnie stanowią barierę utrudniającą wejście na rynek mniejszym przedsiębiorcom.
Start-upy często napotykają trudności w prowadzeniu swojej działalności przede wszystkim z uwagi na brak adekwatnej formy prawnej, która w pełni odpowiadałaby ich oczekiwaniom i uwzględniała niestandardowy model biznesowy. Spółka akcyjna nie jest rekomendowana dla tego typu podmiotów ze względu na...

  • Dawid Rasiński
    AuthorDawid Rasiński
    Adwokat, partner zarządzający w kancelarii Karbowski Rasiński & Partners
  • Aleksandra Kopeć
    AuthorAleksandra Kopeć
    Prawniczka i założycielka FinLegalTech