close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021

Projekty IT jako projekty specjalne w firmie– czy rzeczywiście są wyjątkowe? Jak je znaleźć i wybrać?

Zmiany makroekonomiczne oraz zmiany społeczne zachodzące w gospodarce wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność szybkiej, a zarazem elastycznej zmiany oraz dostosowania się do pojawiających się potrzeb. Powstają zupełnie nowe firmy, np. Netflix, Spotify, Uber, które całkowicie przedefiniują obecnie znane branże i jeszcze silniej wpływają na zmiany w dotychczasowych modelach biznesowych. Ponadto sami klienci coraz częściej wzmacniają swoje oczekiwania, współuczestniczą w opracowaniu wymagań, zgłaszają uwagi/komentarze na każdym etapie testowania. Istotny wpływ na kształtowanie postaw i przyzwyczajeń konsumenckich ma Internet i nieograniczona możliwość wymiany doświadczeń między użytkownikami. Zmiana jest nieunikniona i wpisana w naszą codzienność – same zaś zmiany to już nie proste wymagania, lecz złożone schematy, procesy, badania. To wszystko jest oparte na rozwiązaniach IT. IT jest kluczowym czynnikiem w projektach. Obecnie bez IT nie ma właściwie żadnego projektu.
Zasygnalizowane przemiany powodują, że przedsiębiorstwa – chcąc nadal funkcjonować na rynku – dokonują zmian w swoich modelach biznesowych, grupach produktów, kanałach dystrybucji i są szczególnie „eksponowane” na wprowadzanie szybkich zmian. Przy tak licznych zmianach nie wystarczy już...

  • Grzegorz Zontek
    AuthorGrzegorz Zontek
    Dyrektor ds. Rachunkowości Finansów w PSE S.A.