close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021

Czy warto przeprowadzać audyt controllingu?

System controllingu w przedsiębiorstwie nie powinien stać w miejscu. Controlling ciągle ewoluuje. Pojawiają się między innymi nowe metody budżetowania, sposoby prezentacji danych, modele rachunku kosztów czy narzędzia controllingowe. Często zmieniają się również potrzeby informacyjne, wynikające z wymagań dotyczących uszczegółowienia dotychczasowych informacji, rozszerzenia zakresu systemu, czy nawet zmian otoczenia przedsiębiorstwa. To wszystko teoretycznie determinuje ciągły rozwój systemu controllingu w przedsiębiorstwie. I tu pojawia się problem, gdyż zdarza się, że system controllingu przestaje się rozwijać lub, co gorsza, rozwija się nie w tym kierunku, który wynika z potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Powoduje to spadek efektywności systemu controllingu, co w efekcie przekłada się na obniżenie zadowolenia kierownictwa z funkcjonowania zespołu controllerów i marginalizowanie ich roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Zazwyczaj jest to wypadkowa błędów leżących po stronie controllera oraz samej organizacji.
Przywrócenie właściwego funkcjonowania controllingu wymaga podjęcia działań naprawczych, polegających na rewizji systemu controllingu, a także na wyeliminowaniu błędów organizacyjnych, w tym także leżących po stronie controllera, które doprowadziły do obniżenia wartości systemu. Działania takie...

  • Michał Pluta
    AuthorMichał Pluta
    Menedżer controllingu