close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
PRZY KAWIE
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021

Nowy świat, dla niektórych wspaniały

Unia Europejska ogłosiła pakiet dyrektyw Fit For 55, w efekcie których nastąpi obniżenie emisji gazów cieplarnianych w Europie o 55% do 2030 r. W popularnych mediach pisze się o ratowaniu klimatu, o ochronie środowiska, o ratowaniu świata. Ale przecież to nie jest celem tych zmian, aczkolwiek przy okazji, oczywiście, miło będzie powstrzymać niekorzystne dla człowieka zjawiska przyrodnicze lub lekkomyślne zachowania względem niej.
Ten pakiet dyrektyw jest kolejnym krokiem w realizacji społeczno-ekonomicznej strategii UE, polegającej na znalezieniu nowych źródeł konkurencyjności Europy, uniezależnieniu się od kosztów importu paliw, określeniu na nowo wygrywających technologii i oparciu na nich przewag Europy, zdjęciu...

  • Iwona D. Bartczak
    AuthorIwona D. Bartczak
    Partner Business Dialog, szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, menedżer programu „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce”