close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021

Dlaczego podatek dochodowy nie wynosi 19% wyniku brutto?

W Polsce zasadniczo obowiązuje stawka podatku dochodowego w wysokości –19% dochodu (stawkę –19% przyjęto jako standardową stawkę podatku na potrzeby niniejszego artykułu). W rzeczywistości sporadycznie występuje sytuacja, aby obciążenie podatkowe w rachunku zysków i strat wynosiło dokładnie –19% wyniku brutto.
Prawie zawsze wystąpią koszty lub przychody niepodatkowe, straty podatkowe wygenerowane w przeszłości lub w bieżącym okresie. Powoduje to, iż efektywna stawka podatkowa (podatek dochodowy w rachunku zysków i strat podzielony przez wynik brutto) nie wynosi –19%, ale przyjmuje inną wielkość. Pokażemy...

  • Monika Karniewska-Mazur
    AuthorMonika Karniewska-Mazur
    Członek ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, właściciel IndigoAccounting