close
SCRIPTOO
AppControlling i ZarządzanieINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021
Controlling i zarządzanie»listopad-grudzień 2021

Wiekowanie stanów magazynowych jako klucz do prawidłowego zarządzania towarem

Wiekowanie stanów magazynowych to, ogólnie rzecz ujmując, zestawienie prezentujące liczbę dni, jakie upłynęły od przyjęcia danych towarów lub partii towarów na magazyn. Określenie takich danych jest bardzo potrzebne, abyśmy mieli wiedzę, jakie towary i od kiedy leżą na magazynie oraz jakie działania należałoby podjąć w odniesieniu do tych towarów. Praktycznie na większości magazynów prowadzenie wiekowania jest wręcz koniecznością, aby zapewnić prawidłową strukturę towaru.
W przypadku magazynów tzw. towarów świeżych, jak np. warzywa i owoce, lub ultraświeżych, jak np. truskawki czy czereśnie, które szybko tracą swoje właściwości, przeważnie przedsiębiorstwa prowadzą ścisłą kontrolę rozdysponowania takiego towaru do odbiorców. Podobną sytuację mamy w przypadku towarów...

  • Michał Hartmann
    AuthorMichał Hartmann
    Controller finansowy Vinderen